LUCHTBALLON (Onderbouw)

40,00

Online taal muziek workshop waarbij met het samengestelde woord ‘LUCHTBALLON’ muziek wordt gemaakt! LUCHT, BALLON naar de ZON! Zowel visueel als met taal, Rap, muziek en beats, bodypercussie en drums! Door de workshop leren de kinderen de woorden op een heel andere muzikaal ritmische manier gebruiken! Voor zowel SBO als regulier onderwijs. (Voor scholen hoeft er geen BTW te worden berekend) Ontwikkeld tijdens het project Taal Kabaal op SBO De Piramide.

(Onderbouw, Kerndoelen 11 en 54)